Makɨtɨbɨ lə Luwə kɨ ta Nangnda

Jazyk: Bedjond

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach